Posts

Showing posts from June, 2009

notebook

* Zoals de blinde geniet van de zonsondergang.

* Harde kaft en mooie inleiding. Maar dan begint het gestuntel.

* "Met ons vloeit de rivier stroomopwaarts" - verkiezingsbelofte

* Niemand wil nog cactus zijn.

* Waarom schrijven niet alle historici een boek?

* Niet wij nemen onze geheimen mee naar het graf. Onze geheimen nemen óns mee naar het graf.

* De stad, waar het lawaai, zo om een uur of vier 's morgens, wordt verstoord door iets dat lijkt op stilte.

De bokser in het spiegelpaleis

Image
Het geluk van de verandering. De lichte manipulatie. De wereld onbedoeld naar je hand zetten. "Dat behoort niet tot het basisaanbod" kreeg ik te horen toen ik in januari in de Brusselse Standaard Boekhandel op zoek was naar Villa Pouca van Komrij. Maar een week later al kon ik het gaan ophalen.

Nu, enkele maanden later, deed het me dan ook een groot plezier om in dezelfde winkel Eendagsvliegen en een herdruk van Humeuren en temperamenten aan te treffen. De eerste had ik al, de tweede heb ik nu. Schitterend natuurlijk. De bokser in het spiegelpaleis. Geef Komrij een vijand en u krijgt een meesterwerk. Maar geef hem een spiegel, en u krijgt scherven van geluk.

Variaties op een thema

Image
Wat zou astronaut Frank De Winne lezen zo'n 350 km boven ons hoofd? Of heeft die aan zijn eigen gedachten genoeg? Literatuur in de ruimte, ooit zal er wel een doctorandus-germanist op promoveren.

In de tussentijd springen we nog altijd vrolijk van de hak op de tak. Variatie op het thema van de kunstenaarsziel:

"Daarom houdt elke kunstenaar zo van zichzelf: de eigen gemoedstoestand, het eigen lijf is het enige object dat de kunstenaar ongestoord de hele dag onder de aandacht heeft. De geur van het eigen navelpluis wordt dan algauw aangenaam."

Paul Verhaeghen in Omega Minor


"Ay, een wonderlijk man die Thomas Carlyle; wonderlijk zooals we er telkens wonderlijke ontmoeten in de wereld van kunstenaars, dichters, denker (...) Prikkelbaar en licht overslaand tot uitersten ; geneigd uit hun zelfverdieping over te houden een oversterk meeleven met het diepste zelf, en daardoor ook: dat zelf te beschouwen als de kern van heel het leven."

Leo Simons, stichter van de Maa…

Woorden als metgezel

Image
Woorden zijn bij Nooteboom levende wezens. Ze kunnen doodvallen, zwijgen, de bal misslaan, verleiden, misleiden, dansen, flitsen, toveren, instemmend knikken, verdwijnen, opflakkeren, pijn doen en ga zo maar door. Nooteboom is voor mij op zijn best als hij die fascinatie voor woorden onder woorden brengt. Een prachtige regel uit Het volgende verhaal, het Nederlandse boekenweekgeschenk uit 1991:

"Nee, deze nacht gaf de woorden niet terug, ze hingen ergens rond in de wereld, ze waren gestolen voor andere monden, andere zinnen, ze waren onderdeel geworden van leugens, kranteberichten, brieven, of ze lagen op het een of andere strand aan de andere kant van de wereld, aangespoeld, leeg, onverstaanbaar."