De wetenschap van denkbeeldige oplossingen


"De patafysici trekken door de wereld met belangstelling voor alles wat op hun weg komt. Zij leggen wilde verzamelingen aan, ordenen zonder tot een orde te geraken, en laten een spoor van denkbeeldige constructies achter. Patafysici verkennen gebieden die aan de kaarten van de reguliere wetenschap ontsnappen. De onderzoekers meten het onmeetbare, verwoorden het ongehoorde, en mechaniseren het onstoffelijke. Omgekeerd weten zij in het meest banale voorwerp een onverwacht patafysische dimensie bloot te leggen. Zij ontsluiten het gebied van de mogelijkheden waar ieder voorval wordt geregeerd door een eigen wetmatigheid. De patafysici verbazen zich collectief over het consensus omnium en verdedigen de eenmanswetenschap.
De patafysici huldigen de gelijkwaardigheid van alle zaken en personen, en voelen daarom ook niet de behoefte aan humor, polemiek of satire."

De Nederlandse Academie voor 'Patafysica

(ben Cadavre exquis van Robert Irwin aan het verorberen)

Comments

Popular posts from this blog

Crisis of transitie?

vreemde, hoopvolle dagen