euh...reka?

In het boek "Briljante ideeën: hoe kom je erop?" probeert Steven Johnson aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van "goede ideeën" (achterin het boek staan 200 innovaties van 1400 tot nu) te achterhalen welke factoren innovatie stimuleren. Vergeet het eureka-moment van het individuele genie en maak plaats voor interactie en het verderbouwen op bestaande ideeën.


Een idee, zo vertelt ons de auteur, wordt metaforisch vaak voorgesteld als een flits, vonk of ingeving. Eigenlijk is het dat ook, want een idee manifesteert zich wanneer duizenden neuronen in je brein voor de eerste maal een verbinding maken en synchroon oplichten. Welke omstandigheden vergroten de kans op zo'n nieuw idee? "Of er nu wordt gekeken naar de oorspronkelijke innovaties van het op koolstof gebaseerd leven of naar de explosieve toename van nieuwe softwaretoepassingen op het web, steeds dienen zich dezelfde vormen aan." Die vormen brengt Johnson onder in 7 innovatiepatronen:
  • Het aangrenzend mogelijke: het hergebruiken of herscheppen van het aanwezige.
  • Vloeibare netwerken: het 'overlopen' van ideeën dankzij het grote aantal mogelijke verbindingen (steden, word wide web).
  • De sluimerende ingeving: die pas later in combinatie met iets anders vrucht draagt.
  • Serendipiteit: waarbij je het ene zoekt, en het andere vindt.
  • Dwaling, exaptatie,  platformen.
Van koraalriffen over steden tot veelgelaagde webapplicaties: de verdienste van Johnson, een entrepreneur-schrijver, is de niet-alledaagse verbindingen die hij maakt en deelt met de lezer. Belangrijk daarbij is dat hij zijn eigen adagium (en de slotsom van zijn onderzoek) huldigt "(dat) we vaak meer gediend zijn met het verbinden van ideeën dan het afschermen ervan." Dat is een geruststelling, want als lezer voel je soms, zonder er meteen de vinger te kunnen opleggen, dat de 7-deling niet altijd standhoudt en dat de patronen meer dan eens in elkaar vloeien. De paradox: misschien is dat een basis voor of kenmerk van een
goed idee :-)

U merkt het al: dit boek moet je ik om het volledig te vatten toch tweemaal lezen. Of grondiger aantekeningen maken ... Maar de lectuur gaat zo vlot en de wetenswaardigheden volgen elkaar zo snel op dat ik daar geen tijd voor maakte. Biologie, hersenwetenschap, sociologie ... Verwacht geen grote waarheden of zonneklare inzichten - de auteur is ook maar een mens met zijn voorkeuren Maar niets weerhoudt je om zelf andere innovaties te bestuderen of nieuwe verbanden te scheppen.

Comments

Popular posts from this blog

Crisis of transitie?

vreemde, hoopvolle dagen