Jan Greshoff en uitgever Achiel Van Acker

Is Jan Greshoff in het Frans opgevoed? Zorgde zijn verblijf in Brussel voor de nodige influence? Zijn taal in 'Te Grabbel', een verzameling kritieken uit 1938, is alleszins doorspekt met Franse woorden:"een nevropaat", "de onvermijdelijke brouilles", "tourmenten", " een parti pris", "document humain", "bêteweg". En zijn beschouwingen gelden voor de helft Franse kunstenaars / schrijvers.

In het interbellum, waar "levenstaken nog volvoerd moesten worden" nam ook Greshoff zijn schrijverij voor wat ze was: liever een woord te veel dan te weinig. Hij maakt er zich dus niet vanaf door te zeggen dat die Henry de Groux een drama queen was maar wel: "Aan feiten en verschijnselen, waar een gewoon mensch nauwelijksch aandacht aan schenkt, kende hij een dramatische betekenis buiten alle verhoudingen toe. (...) De Groux was een nevropaat die trotsch was op zijn toestand van voortdurende overprikkeldheid, welke hij voor genie aanzag."

Antiquaar-regeringsleider

Dit bundeltje is bovenal genieten voor het taalgebruik. De kritieken zelf zijn degelijk onderbouwd maar ook heel subjectief, waardoor ze nu eens doorschieten in ophemeling, dan weer in grafdelving. Ik vind het geen openbaring, maar raak wel steeds vaker in de ban van oudere schrijvers als Lodewijk van Deyssel, Arthur van Schendel en Louis Couperus die volgend jaar gevierd zal worden.
Een andere aangename verrassing aan dit boekwerkje: de uitgever. De Garve blijkt niet minder dan de uitgeverij van Achiel Van Acker te zijn geweest (gesticht samen met Richard Declerck), een man die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog ook nog enkele malen Belgisch premier is geweest. Nog opmerkelijker: in de jaren dertig bestierde hij ook enkele antiquariaten in het Brugse. Bij lezing van Buijnsters' Geschiedenis van het Nederlandse Antiquariaat, leek een Vlaamse of Belgische pendant me een minder boeiende onderneming. Maar een boekenliefhebber/antiquaar/uitgever die het later tot regeringsleider schopte? Wie weet is het maar een van die talloze, onbekende en prikkelende weetjes die een Geschiedenis van het Belgische Antiquariaat zou onthullen ...

Comments

Popular posts from this blog

Crisis of transitie?

vreemde, hoopvolle dagen