de bibliofiele inkoper

Kan je pluimen waar je bij staat of integendeel behoeden voor stommiteiten. Toen ik niet zo oordeelkundig twee nogal verschoten Privé Domeintjes aanbood ter valutaruil, schoof de bibliofiele inkoper me die zacht terug over de toonbank. De man was Franstalig. Of hij kende de reeks, of hij voelde in zijn vingertippen dat dit boeken waren om te bewaren. Een groots gebaar dat zich nu, twee jaar later, uitstrekt tot oorden als Parijs, Berlijn, Leipzig en New York, alwaar ik vertoef in het gezelschap van Jung, Arp, Cocteau, Colette. Twee wereldoorlogen maakte Claire Goll mee, en dit boek is niet de roddelroedel waarvoor het werd geprezen en gelezen: het is een splinterbom van inzichten, een stormram van het geheugen, een spiedend haviksoog dat focust op die ene mens, onderwijl de troepenbewegingen van de massa schaduwend. Een aanrader, een genot: Alles is ijdelheid.

Comments

Popular posts from this blog

Crisis of transitie?

vreemde, hoopvolle dagen